Therapieën

Orthopedisch, neurologisch, long enz. Gediagnosticeerd door uw specialist. Fysiotherapeuten, die u vaak raadpleegt voor uw ongemak of postoperatieve of preoperatieve revalidatiebehoeften, gebruiken verschillende fysiotherapiemethoden om uw kwaliteit van leven te verbeteren en uw bestaande pijn te minimaliseren. Fysiotherapie kan worden toegepast op verschillende patiëntengroepen (atleten, sedentair, geriatrie, kindergeneeskunde, gehandicapten, enz.) Om functie en metabolisme te reguleren, pijn te verminderen en in het bijzonder functionele onafhankelijkheid te behouden.